Home

Over dialoog

Meer dan ooit draait het in onze maatschappij om communicatie en meer dan ooit lijkt ware communicatie eerder een zeldzaamheid dan een regel. Herken jij ook, dat alles snel dient te gaan, dat contacten vaak oppervlakkig zijn, met als resultaat gebrekkige samenwerking, vereenzaming, onbegrip, onnodige competitie en eigen belang? Heb jij ook de indruk dat we vaak meer discussies voeren in plaats van echt met elkaar in gesprek te zijn? 


Toch is er steeds meer behoefte aan wezenlijk contact met de ander. En groeit de behoefte aan integratie, samenwerking en waarheidsvinding. Het besef dringt door dat we niet zonder dat wezenlijke contact met elkaar kunnen. Mede daardoor klinkt de roep om dialoog in alle geledingen van de maatschappij sterker door.


De afgelopen 10 jaar hebben we in tal van organisaties en instellingen gewerkt met dialoogprogramma's. We hebben de gebruikte aanpak steeds verder verfijnd en alle ervaringen verwerkt in onze werkwijze. Dat heeft er toe geleid dat er een aanpak is ontstaan die altijd werkt. Dat durven we met een gerust hart te beweren. Trajecten, varierend van werken met probleemjongeren tot complexe besturingsproblemen in directiekamers, hebben ons de overtuiging gegeven dat in iedere situatie onze dialoogaanpak leidt tot wezenlijk contact en gedragen oplossingen.


Onze aanpak biedt de mogelijkheid om op een vrije en creatieve manier, complexe en ook gevoelige onderwerpen te verkennen en uit te diepen. Het accent wordt gelegd op een diepgaande manier van luisteren en het vrijelijk uitdragen van de eigen visie. Veranderingen die dan ontstaan zijn wezenlijk duurzaam, doordat ze gedragen worden door iedereen. Diepgaande conflicten worden doorbroken en ogenschijnlijke verschillen leiden tot boeiende diversiteit.


Wat we doen


De School van de Dialoog ondersteunt mensen en organisaties in dialoog-programma's, verzorgt trainingen en workshops over dialoog en leidt mensen op tot dialoogfacilitator. We bieden permanente educatieprogramma's en maatwerktrajecten voor organisaties. Waar gevraagd ondersteunen we in maatschappelijk gerelateerde vraagstukken.

Missie


De School van de Dialoog is er om het wezenlijke contact tussen mensen en tussen mensen en organisaties op gang te brengen, te bevorderen en te verdiepen. Dat doen we voor ieder mens en iedere organisatie die zich daar toe geroepen voelt. Heb je een vraag over de toepassing van dialoog in jouw organisatie? Stel hem aan ons door een email te sturen naar vraag@schoolvandedialoog.nl. Je ontvangt binnen 2 dagen een passend antwoord.